Curs Manager de Securitate

CURS DE SPECIALIZARE pentru ocupatia
“MANAGER DE SECURITATE”
– Cod COR 121306 (fost 123906) –

Vezi informare GDPR

I. Nivelul de instruire: studii superioare

Continutul programei de pregatire este in stransa corelatie cu cerintele Standardului ocupational si Programei-cadru pentru ocupatia “Manager de securitate” avizata de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia de Ordine Publica si aprobata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, precum si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

II. Grupul tinta: Persoanele cu experiente profesionale relevante si practica in cadrul structurilor specializate de paza si protectie, a celor de securitate electronica, sau in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau securitatii nationale.

III. Adresabilitate curs: conducatorilor societatilor specializate de paza si protectie, intreprinderilor / companiilor care doresc crearea unor structuri care să le confere securitate afacerii, personalului si documentelor ce le gestioneaza, cat si persoanelor care doresc angajarea, conform pregatirii profesionale, in structurile de asigurare a securitatii, sigurantei si protectiei marilor companii economice private, sau responsabil pentru atributiile structurii / functionarului de securitate, prevazute in H.G. nr. 781 / 2002.

IV. Durata cursului: 80 de ore, din care:
– 59 de ore pregatire teoretica;
– 21 de ore pregatire practica.

V. Taxa de participare la curs: 1.200 lei / cursant

VI. Actele necesare pentru inscriere la curs (copii xerox, certificate conform cu originalul):
1) Cartea de identitate si certificatul de nastere (certificatul de casatorie, daca este cazul schimbarii numelui);
2) Actul de studii (invatamant superior cu diploma de licenta);

VII. Cerinte legale obligatorii, impuse de H.G. nr. 301/2012:

Art. 25. – (1) In vederea obtinerii/reinnoirii licentei de functionare pentru a desfasura activitati de paza si protectie, reprezentantul legal al societatii trebuie sa depuna la inspectoratul de politie judetean competent sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, pe baza de opis, urmatoarele documente: ………………………….. documente privind dovada indeplinirii conditiilor prevazute de Lege de catre conducatorul societatii;

(2) lit. d) copie a diplomei de licenta – profilul stiinte juridice sau a actului de calificare cu recunoastere nationala necesar pentru practicarea ocupatiilor “manager de securitate” sau “manager servicii private de securitate”.

Art. 24. – In intelesul prezentelor norme metodologice, prin conducator al unei societati specializate de paza si protectie se intelege administratorul societatii comerciale, presedintele consiliului de administratie sau directorul general ori executiv cu atributii in coordonarea operativa a personalului de paza.

Art. 28. – (1) Reinnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate de paza si protectie se solicita cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate (3 ani).

DESCARCA FORMULARE DE INSCRIERE

BAZA LEGISLATIVA – MANAGER DE SECURITATE

  1. Standardul ocupational: „Manager de securitate”, verificat si validat de catre Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice, aprobat de A.N.C., 2011;
  2. Programa-cadru pentru ocupatia ”Manager de securitate”, avizata de I.G.P.R. – D.O.P. si aprobata de catre A.N.C., 2012;
  3. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate;
  6. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania;
  7. H.G. nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu;