Curs Detectiv Particular

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia “DETECTIV PARTICULAR”
– Cod COR 335504 (fost 345004) –

Vezi informare GDPR

S.D.D.P. “CONFIDENT”, este pentru a patra oara reautorizata ca furnizor de formare profesionala de catre Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor din Municipiul Bucuresti, sub autoritatea Ministerului Muncii si a Ministerului Educatiei, sa organizeze si sa desfasoare cursuri de specializare pentru ocupatia DETECTIV PARTICULAR.

Precizare: privitoare la programul de specializare pentru ocupatia Detectiv Particular                          

Mentionam ca aceste cursuri se adreseaza persoanelor-candidat la examenul de atestare in profesie, persoane care indeplinesc conditiile necesare si obligatorii, impuse de Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, prin art. 5 si art. 6, respectiv:

Art. 5. – (1)  Poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

lit. b) poseda cel putin studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a indeplinit functia de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventa a unei institutii de invaţamant superior;

”Art. 6. – (1) Pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, cei interesati trebuie sa depuna la inspectoratele de politie judetene sau, dupa caz, la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, urmatoarele acte:

lit. c) actul de studii, in original si in copie, sau, dupa caz, adeverinta din care sa reiasa indeplinirea unei functii de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau securitatii nationale;

lit. d) actul de absolvire a unui curs de specialitate, in original si in copie;”

CONTRACTUL de formare profesionala, incheiat cu fiecare cursant prevede in mod expres:

Obiectul contractului il constituie prestarea de catre furnizor a serviciului de formare profesionala, pentru ocupatia de DETECTIV PARTICULAR, printr-un curs de specialitate/specializare, ce raspunde Art. 6 alin. 1 lit. d) din Legea 329/2003. Aceste cursuri nu sunt echivalente unei scoli postliceale de detectivi, la care face referire Art. 5 lit. b) din Legea 329/2003. 

Nota: Aceste cursuri pot fi urmate de persoane care au absolvit o institutie de invatamant superior, de fosti lucratori in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale, si care nu detin cunostinte teoretice si deprinderi practice certificate, specifice acestei ocupatii ca urmare a activitatii profesionale anterioare, sau de studenti (in ani terminali, dar care trebuie sa termine facultatea).

Persoanele cu studii medii, desi pot urma cursurile noastre, nu pot obtine si atestatul de detectiv particular cu acest curs, pentru ca legislatia actuala nu permite acest lucru (pentru a putea obţine atestatul de detectiv particular, absolvenţii de liceu trebuie să urmeze o şcoală postliceală de detectivi, cu durata de 2 ani).

Durata cursului: 1 luna
a) pregatire teoretica: 80 ore (Luni – Vineri: 16.00 – 20.00)
b) pregatire practica: 20 ore (program flexibil).

Pretul cursului: 1.100 lei.

Avantaje:
– dobandirea unor cunostinte si deprinderi de lucru necesare profesiei de detectiv particular;
– programa cursurilor este in concordanta cu bibliografia impusa pentru examenul sustinut la   I.P.J/D.G.P.M.B. in vederea obtinerii atestatului de detectiv particular.

Locul de desfasurare:
a) pentru pregatirea teoretica:
CENTRUL INCUBATOR DE AFACERI-CIAf, BUCURESTI, Sector 4, Sos.Oltenitei, Nr.225A.
b) pentru pregatirea practica:
BIROUL DE DETECTIVI PARTICULARI “CONFIDENT”, Bucuresti.

DESCARCA FORMULARE DE INSCRIERE

BAZA LEGISLATIVA – DETECTIV PARTICULAR

  1. Standardul ocupational: “Detectiv particular”, verificat si validat de catre Comitetul Sectorial Administratie publica si aparare, aprobat de C.O.S.A., 1999.
  2. Legea nr. 329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicata in M.O. Nr. 490 din 30 iunie 2016, cu modificările si completarile ulterioare;
  3. H.G. nr. 1666 din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicata in M.O. Nr. 987 din 27 octombrie 2004;
  4. Ordinul nr. 724 din 9 iulie 2005 privind stabilirea baremelor medicale pentru dobandirea calitatii de detectiv particular, publicat in M.O. Nr. 631 din 19 iulie 2005;
  5. Ordinul nr. 492 din 3 februarie 2005 privind modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei de detectiv particular, publicat in M.O. Nr. 133 din 14 februarie 2005;
  6. Ordinul nr. 620 din 29 aprilie 2005 privind modalitatile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, publicat in M.O. Nr. 400 din 12 mai 2005, modificat prin Ordinul MAI nr. 47/2010.