Curs Dispecer Centru de Alarma

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia “DISPECER CENTRU DE ALARMA”
– Cod COR 541408 (codul COR vechi 516910) –

Vezi informare GDPR

I. Nivelul de instruire: minim studii liceale

Continutul programei  de pregatire este in stransa corelatie cu cerintele standardului ocupational “Dispecer centru de alarma”, Programa-cadru pentru ocupatia  “Dispecer centru de alarma” avizata de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia de Ordine Publica si aprobata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, precum si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

II. Adresabilitate cursangajatii dispeceri centru de alarma pentru asigurarea serviciului permanent al Dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (potrivit H.G. nr. 301/2012).

Ocupatia Dispecer centru de alarma este practicata in cadrul societatilor specializate de paza si protectie/companiilor de securitate.

III. Cerinte legale obligatorii !

Potrivit H.G. 301/2012 – Pentru avizarea Regulamentului de organizare si functionare a Dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, solicitantul trebuie sa depuna la I.J.P/DGPMB competent teritorial, documentatia prin care sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la Art. 93 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 301/2012, respectiv sa faca dovada ca are angajati si avizati dispeceri centru de alarma pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului.

IV. Durata cursului: 72 de ore, din care:

– pregatire teoretica: 32 de ore;
– pregatire practica: 40 de ore.

V. Taxa de participare la curs: 600 lei/cursant (negociabil la grupuri de persoane din aceeasi companie)

VI. Actele necesare pentru inscriere la curs (copii xerox, certificate conform cu originalul):
– Cartea de identitate si certificatul de nastere (certificatul de casatorie, daca este cazul schimbarii numelui);
– Actul de studii (minim studii liceale);

DESCARCA FORMULARE DE INSCRIERE

BAZA LEGISLATIVA – DISPECER CENTRU DE ALARMA

  1. Standardul ocupational: „Dispecer centru de alarma”, verificat si validat de catre Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice, aprobat de A.N.C., 2009;
  2. Programa-cadru pentru ocupatia ”Dispecer centru de alarma”, avizata de I.G.P.R. – D.O.P. si aprobata de catre A.N.C., 2012;
  3. Legea nr. 333/2003privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. H.G. nr. 301/2012pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;