Curs Tehnician Sisteme de Securitate

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia
“TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECŢIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES”
– Cod COR 352130 (codul COR vechi 313210) –

Vezi informare GDPR

I. Nivelul de instruire: minim studii liceale

Continutul programei  de pregatire este in stransa corelatie cu cerintele Standardului ocupational si Programei-cadru pentru ocupatia  “Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces” avizata de Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia de Ordine Publica si aprobata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, precum si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

II. Grupul tintaPersoanele cu experienta de lucru si practica in cadrul firmelor ce ofera servicii de instalare, intretinere, mentenanta si service a sistemelor de alarmare impotriva efractiei.

III. Adresabilitate cursConducatorilor societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei (administratorul societatii, presedintele consiliului de administratie sau directorul general ori executiv cu atributii in coordonarea operativa a personalului) – potrivit Art. 75 din H.G. nr. 301/2012, precum si personalului de executie tehnic (cel putin o persoana) din cadrul acestor societati – potrivit Art. 4 din Modelul R.O.F. – S.T.A.varianta I.G.P.R., 2017 (Anexa 24)

IV. Cerinte legale obligatorii !

1. Art. 76 / H.G. 301/2012

”Alin. (1) In vederea obtinerii licentei de functionare pentru a desfasura activitati de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei si/sau servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al societatii depune la inspectoratul de politie judetean competent sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, …, urmatoarele documente:……………………………………………………………………………

Alin. (2) lit. b) copie certificata de pe certificatul de competente pentru ocupatia .. “tehnician sisteme de securitate”.”

• Certificatul de competenţe “tehnician sisteme de securitate”, se depune pentru conducatorul societatii si pentru personalul tehnic de executie – cand se solicita licenta pentru activitatile de instalare, modificare sau intretinere.

2. Art. 74 / H.G. 301/2012

Societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei sunt societati comerciale care au inscris ca obiect de activitate unul sau mai multe dintre urmatoarele coduri CAEN:

  • codul 4321 – lucrari de instalatii electrice, pentru activitatea de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor fara monitorizare;
  • codul 8020 – activitati de servicii privind sistemele de securizare, pentru activitatea de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor monitorizate.

Codurile mentionate pot fi domenii de activitate principale sau secundare.

3. Societatea desfasoara activitatile de instalare si intretinere numai cu personal angajat, ce detine competente profesionale adecvate activitatii si avizat de politie.

4. Art. 87 / H.G. 301/2012 – (1) Reinnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei se solicita cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate (3 ani).

V. Durata cursului: 120 de ore, din care:

– pregatire teoretica: 40 de ore;
– pregatire practica: 80 de ore.

VI. Taxa de participare la curs: 700 lei/cursant (negociabil la grupuri de persoane din aceeasi companie).

VII. Actele necesare pentru inscriere la curs (copii xerox, certificate conform cu originalul):
– Cartea de identitate si certificatul de nastere (certificatul de casatorie, daca este cazul schimbarii numelui);
– Actul de studii (minim studii liceale);

DESCARCA FORMULARE DE INSCRIERE

BAZA LEGISLATIVA – TEHNICIAN SISTEME DE SECURITATE

  1. Standardul ocupational: „Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces”, verificat si validat de catre Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice, aprobat de A.N.C., 2009;
  2. Programa-cadru pentru specializare in ocupatia „Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces”, avizata de I.G.P.R. – D.O.P. si aprobata de catre A.N.C., 2013.
  3. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;