S.D.D.P ”CONFIDENT”

S.D.D.P. “CONFIDENT”, infiintata in 2006, cu activitatea principala: Alte forme de invatamant-cod CAEN 8559, functioneaza in conditiile O.G. nr.129/2000 privind formarea profesională a adultilor, a Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala, Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor si a celorlalte prevederi legale in materie, ca persoana juridica romana de drept privat.

Profesionalizarea impune incetul cu incetul formularea de reguli normalizate, insusirea de cunostinte si formarea deprinderilor tehnice obiective. Dobandirea unei profesii veritabile implica o perioada de formare, deci, cu alte cuvinte, constructia competentei profesionale presupuse de accesul la un grup profesional.

“Intr-o scoala adevarata, nu se stie cine da si cine primeste.”

(Constantin Noica)

Continutul programelor noastre de pregatire este elaborat in stransa corelatie cu cerintele Standardelor ocupationale, initiate de catre Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice, cu prevederile legale in materie si solicitarile beneficiarilor serviciilor de securitate, Programele-cadru ale  ocupatiilor pentru care exista cerinte speciale la organizarea pregatirii profesionale,  avizate de Inspectoratul General al Politiei Romane si aprobate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, precum şi cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor, astfel incat sa raspunda cerintelor reale existente in aria ocupationala.

Competenta profesionala:
– reprezinta capacitatea de a aplica, transfera si combina cunostinte si deprinderi in situatii si medii de munca diverse, pentru a realiza activitatile cerute la locul de munca, la nivelul calitativ specificat in standard;
– evidentiaza capacitatea unei persoane de a integra cunostintele teoretice cu deprinderile practice si cu capacitatea proprie de gandire, analiza si sinteza pentru a efectua activitati si a obtine rezultate la nivelul calitativ descris în standard;
– este imbinarea si utilizarea armonioasa a cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor in vederea obtinerii rezultatelor asteptate la locul de munca.

Evaluarea si certificarea formarii profesionale:
Participantii la programele noastre de formare profesionala sustin examen de absolvire la terminarea sesiunilor de pregatire teoretica si practica.

Examenul de absolvire consta intr-o proba scrisa (test grila) si o proba orala (sustinerea unui proiect de specialitate), prin care se constata dobandirea competentelor specifice programului de formare profesionala parcurs.

Dupa parcurgerea examenului de absolvire, participantilor declarati reusiti li se elibereaza CERTIFICATE DE ABSOLVIRE, cu mentiunea SPECIALIZARE – OCUPATIA, cu recunoastere nationala, care poarta antetul Ministerului Muncii si al Ministerului Educatiei si au regimul actelor de studii, care traduse şi apostilate, sunt recunoscute oficial in tarile U.E si in statele care au aderat la Conventia de la Haga.

Certificatele de absolvire se elibereaza insotite de o anexa denumita “Supliment descriptiv al certificatului”, in care se precizeaza / completeaza unitatile de competente profesionale dobandite pe timpul cursului.