Curs Sef Obiectiv Servicii de Securitate

CURS DE SPECIALIZARE
pentru ocupatia ”SEF OBIECTIV SERVICII DE SECURITATE”
– Cod COR 541414 –

Vezi informare GDPR

I. Nivelul de instruire: minim studii liceale, cu bacalaureat

Continutul programei de pregatire este in stransa corelatie cu cerintele Standardului ocupational pentru ocupatia “Sef obiectiv servicii de securitate”, precum si cele metodologice de elaborare a unei programe de pregatire, in formarea profesionala a adultilor.

II. Grupul tinta: Persoanele cu experienta de lucru si practica in cadrul firmelor de paza si protectie, precum si in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau securitatii nationale.

III. Adresabilitate curs: Calificarea este practicata in cadrul societatilor specializate de paza si protectie / furnizorilor de servicii de paza / securitate. Postul acesta se gaseste in organigramele multor societati / companii de securitate private.
Cursul este adecvat atat pentru Sefii de obiectiv care activeaza deja in aceasta ocupatie, cat si pentru acele persoane care vor sa isi dezvolte abilitati in acest sens.

IV. Condiţii de acces la curs:
Pentru ca o persoana sa urmeze cursul “Sef obiectiv servicii de securitate” trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele cerinte (impuse de standardul ocupational):
1) Varsta de cel putin 21 ani;
2) Invatamant liceal cu diploma de bacalaureat;
3) Certificat pentru calificarea de baza – agent de paza/securitate, sau sa faca dovada ca provine din sistemul national de aparare in calitate de cadru activ sau militar angajat cu contract;
4) Sa fie atestat de politie / autoritatea de reglementare;
5) Sa detina certificat de calificare pentru ocupatia “Sef tura servicii de securitate”;
6) Sa aiba vechime de cel putin 3 ani in activitati de executie in sectorul securitatii private;
7) Apt medical si psihologic.

V. Durata cursului:80 de ore, din care:
– pregatire teoretica: 35 de ore;
– pregatire practica: 45 de ore.

VI. Taxa de participare la curs700 lei / cursant

VII. Actele necesare pentru inscriere la curs (copii xerox, certificate conform cu originalul):
1) Cartea de identitate si certificatul de nastere (certificatul de casatorie, daca este cazul schimbarii numelui);
2) Actul de studii (invatamant liceal cu diploma de bacalaureat);
3) Certificatele de calificare pentru ocupatiile “Agent de paza / securitate” si “Sef tura servicii de securitate”, sau, după caz, adeverinta din care sa reiasa indeplinirea unei functii de lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau securitatii nationale;
4) Dovada experientei practice de minim 3 ani in activitati de executie in sectorul securitatii private (adeverinta angajator);

VIII. Cerinte legale obligatorii, impuse de H.G. nr. 301/2012:
Art. 33. – (1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de catre personalul de paza, conducatorul societatii trebuie sa asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.

(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu paza si protectie printr-o societate specializata, conducatorul societatii specializate trebuie sa desemneze un sef de obiectiv care sa asigure relationarea permanenta cu beneficiarul serviciilor de paza si sa dispuna masuri de eficientizare a serviciului prestat, precum si controlul personalului din subordine.

(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de paza se realizeaza zilnic, cel putin o data pe schimb, de catre personalul cu atributii de control anume desemnat, consemnandu-se despre aceasta în registrul de control.

(5) Seful de tura sau de obiectiv, dupa caz, executa instruirea agentilor de paza cu prevederile consemnelor generale si particulare si raspunde de modul de executare a serviciului de catre acestia.

DESCARCA FORMULARE DE INSCRIERE

BAZA LEGISLATIVA – SEF OBIECTIV SERVICII DE SECURITATE

  1. Standardul ocupational: „Sef obiectiv servicii de securitate”, verificat si validat de catre Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice, aprobat de A.N.C., 2009;
  2. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.